Реформи юридичної освіти та умови вступу бакалаврів і магістрів

Щасливе
23.02.2021  23:53

Реформи юридичної освіти та умови вступу бакалаврів і магістрів

Обрання напрямку навчання у ВНЗ є дуже важливим кроком для кожного абітурієнта. Отримати диплом юриста не тільки престижно, він надає широкі можливості у розвитку кар’єри. Але важливо знати усі тонкощі при вступі.

При вступі на бакалаврат, після отримання повної загальної середньої спіти, потрібні сертифікати ЗНО з наступних предметів:  українська мова та література, історія України, математика або іноземна мова.

При вступі на базі диплому молодшого спеціаліста окрім сертифікатів ЗНО також обв’язковим є фахове випробування.

Для продовження навчання на магістратурі вимагається ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ЄФВВ з права/ТЗНПК.

Що ж може змінитися у вищій юридичній освіті?

Платформа Osvita.ua повідомляє, що на сайті комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій опубліковано проєкт Концепції розвитку юридичної освіти. Документ складається з таких частин:

Розділ 1. Загальні положення. У розділі висвітлено такі питання, як місія та мета вищої юридичної освіти; проблеми, які потребують розв’язання, їх масштаб, гострота та динаміка.

Розділ 2. Мета, стратегічні цілі та завдання концепції.

Розділ 3. Очікувані результати реалізації концепції.

Розділ 4. Фінансове, ресурсне та організаційне забезпечення реалізації концепції.

Якими є мета та стратегічні цілі Концепції?

Метою Концепції є створення умов для вдосконалення організації та модернізації змісту юридичної освіти, спрямованих на:

– встановлення стандартів юридичної освіти для досягнення стратегічних пріоритетів реформи правосуддя в Україні;

– відповідність освіти сучасним очікуванням і викликам суспільства;

– підвищення конкурентоспроможності випускників правничих шкіл на ринку праці;

– формування ґрунтовних теоретичних знань і практичних компетентностей правників;

– підвищення рівня обізнаності щодо питань професійної етики та прав людини;

– розуміння фундаментальної ролі правника в утвердженні верховенства права через захист прав і свобод людини;

– підвищення привабливості можливості отримання фундаментальних юридичних знань та навичок в Україні для іноземних студентів.

Концепція передбачає 10 стратегічних цілей:

 1. Система та структура підготовки правників оптимізована й відповідає сучасним міжнародним і європейським стандартам.

У проекті зазначається, що вища юридична освіта може бути здобута лише на магістерському рівні вищої освіти,  на відміну від інших спеціальностей. У другому розділі вказується, що підготовка здобувачів освіти за спеціальністю 081 «Право» в системі фахової передвищої освіти та за ступенем молодшого бакалавра та бакалавра не буде здійснюватися, а ступінь магістра за цією спеціальністю буде здобуватися на основі повної загальної середньої освіти.

Дані нововведення потребують внесення змін у Закон «Про вищу освіту». Адже сьогодні  обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС, чого відверто не  достатньо для підготовки кваліфікованого фахівця. Отже, для здобувачів вищої юридичної освіти має бути запроваджено п’яти-шестирічну магістерську програму.

 1. Система конкурсного вступу до правничих шкіл забезпечує відбір умотивованих і підготовлених осіб, які спроможні здобувати вищу юридичну освіту.

Окрім цього, передбачено:

– встановлення оптимальних вимог до значень сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, іноземних мов, історії України та математики;

– встановлення обґрунтованих мінімальних значень порогових балів при проведенні вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання;

– встановлення мінімального значення конкурсного балу для допуску до конкурсного відбору та/або проведення вступних випробувань у спеціально визначеному форматі.

 1. Освітні програми правничих шкіл забезпечують високу якість підготовки правника.
 2. Держава контролює якість результатів навчання в правничих школах через ефективність системи зовнішнього забезпечення якості вищої юридичної освіти.
 3. Правничі школи забезпечують набуття здобувачами вищої юридичної освіти високого рівня прикладних практичних навичок і вмінь.
 4. Правничі школи готують правників з високими етичними цінностями й розумінням професійної відповідальності за впровадження верховенства права.
 5. Вища юридична освіта надається високопрофесійними та вмотивованими викладачами.
 6. Побудована система післядипломної освіти правників та освіти впродовж життя.
 7. Мережа правничих шкіл відповідає міжнародним стандартам і потребам суспільства.
 8. Правничі школи є потужними центрами наукового, освітнього та інноваційного розвитку.

 

Які зміни запропоновані для досягнення цілей?

 1. Не буде здійснюватися підготовка бакалаврів права
 2. Зміни в порядку вступу на правничу спеціальність
 3. Скасування заочної форми навчання
 4. Акцент на якості вищої юридичної освіти
 5. Акцент на вироблення в студентів практичних навичок
 6. Приділення уваги поглибленому вивченню іноземних мов, зокрема англійської та інших офіційних мов Європейського Союзу
 7. Зменшення кількості правничих шкіл

Юриспруденція є одним з найбільш популярних напрямків серед майбутніх студентів, тому важливо змінювати умови та методи навчання відповідно до потреб часу. Неможливо вирішити всі проблеми одразу, але важливо поступово змінювати та покращувати якість освяти майбутніх фахівців.

Миронюк Інна

переглядів: 139

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *